پوستر اولین رویداد مجازی رباتیک (1400) فعال اولین رویداد مجازی رباتیک (1400)
تاریخ شروع

20:00

پنجشنبه - 1400/01/19

تاریخ پایان

20:00

جمعه - 1400/01/20

آدرس

غیر حضوری (آنلاین)

اولین رویداد مجازی رباتیک (1400)

این رویداد (ورکشاپ) دو روزه با همکاری موسسه نیکان و به میزبانی مهندس سید رضی وصالی به همراه اساتید و مهمانان مختلف در تاریخ 19 و 20 فروردین 1400 برگزار خواهد شد.