پوستر اولین رویداد مجازی دریچه 1401
تاریخ شروع

08:00

جمعه - 1401/01/05

تاریخ پایان

19:00

جمعه - 1401/01/26

آدرس

Birmingham, UK

این رویداد به صورت سالانه و در فروردین ماه هر سال برگزار میشود تا افراد علاقه مند به حوزه های روز تکنولوژی را نسبت به جدید ترین های دنیا آگاه تر کند. این رویداد در سه روز به مدت 9 ساعت برگزار خواهد شد که از 5 حوزه مختلف ، سخنرانان موضوعات بروز دنیا را مطرح میکنند و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ میدهند.

معرفی سید رضی وصالیمعرفی مهرسا شرع الاسلاممعرفی سلمان مقیمی
معرفی حمزه آزاد
معرفی ارشیا زجاجی
معرفی مانوئل اوهنجانیانس
معرفی بابک پاکنهال