05 فروردین
06 تیر
19 فروردین
8:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ غیر حضوری (آنلاین)

اولین رویداد مجازی رباتیک (1400)