به جزیره الکترونیک خوش اومدید
جزیره الکترونیک شامل دهکده های مختلفی هست که میتونید وارد هر کدوم از اونها بشید و مهارت هاتون رو افزایش بدید.

سینما

نمایشگاه

بندرگاه

بلندگو جزیره

دهکده الفبا | Alphabet Village

چی یاد میگیری ؟
– آشنایی با الفبای الکترونیک

– یادگیری مباحث پایه و اساسی الکترونیک
– آشنایی با الکترونیک دیجیتال و آنالوگ

نبرد پایانی : آزمون پایانی و خروج از دهکده الفبا

دهکده قطعات | Components Village

در دهکده الفبا هر آنچه باید برای ورود به دنیای الکترونیک یاد بگیرید را اماده کرده ایم تا شما این موارد رو یاد بگیرید و بترکونید.
در دهکده الفبا هر آنچه باید برای ورود به دنیای الکترونیک یاد بگیرید را اماده کرده ایم تا شما این موارد رو یاد بگیرید و بترکونید.
در دهکده الفبا هر آنچه باید برای ورود به دنیای الکترونیک یاد بگیرید را اماده کرده ایم تا شما این موارد رو یاد بگیرید و بترکونید.
در دهکده الفبا هر آنچه باید برای ورود به دنیای الکترونیک یاد بگیرید را اماده کرده ایم تا شما این موارد رو یاد بگیرید و بترکونید.

دهکده ماژول | Module Village

در دهکده الفبا هر آنچه باید برای ورود به دنیای الکترونیک یاد بگیرید را اماده کرده ایم تا شما این موارد رو یاد بگیرید و بترکونید.
در دهکده الفبا هر آنچه باید برای ورود به دنیای الکترونیک یاد بگیرید را اماده کرده ایم تا شما این موارد رو یاد بگیرید و بترکونید.
در دهکده الفبا هر آنچه باید برای ورود به دنیای الکترونیک یاد بگیرید را اماده کرده ایم تا شما این موارد رو یاد بگیرید و بترکونید.
در دهکده الفبا هر آنچه باید برای ورود به دنیای الکترونیک یاد بگیرید را اماده کرده ایم تا شما این موارد رو یاد بگیرید و بترکونید.

دهکده طراحی | Design Village

در دهکده الفبا هر آنچه باید برای ورود به دنیای الکترونیک یاد بگیرید را اماده کرده ایم تا شما این موارد رو یاد بگیرید و بترکونید.
در دهکده الفبا هر آنچه باید برای ورود به دنیای الکترونیک یاد بگیرید را اماده کرده ایم تا شما این موارد رو یاد بگیرید و بترکونید.
در دهکده الفبا هر آنچه باید برای ورود به دنیای الکترونیک یاد بگیرید را اماده کرده ایم تا شما این موارد رو یاد بگیرید و بترکونید.
در دهکده الفبا هر آنچه باید برای ورود به دنیای الکترونیک یاد بگیرید را اماده کرده ایم تا شما این موارد رو یاد بگیرید و بترکونید.

میدان نبرد | Battlefield

چه اتفاقی میفته؟
در میدان نبرد شما تمام مهارت های خود را به کار میگیرید تا در این نبرد سر بلند و پیروز باشید و مدرک دکهده الفبا را کسب کنید.
این مدرک نشان دهنده آن است که شما مهارت های لازم در رشته الکترونیک را کسب کرده اید.